Gedragscode

Exstudiantes is een vereniging gericht op ex-studenten. Om lid te worden hoef je echter geen ex-student te zijn. De club is opgericht om door middel van sport mensen bij elkaar te brengen die zich in dezelfde levensfase bevinden, met dezelfde normen en waarden.

Wij hechten als club daarom belang aan betrokkenheid, participatie, het elkaar uit de brand helpen en het uitwisselen van gedachten onder het genot van een drankje in de (stam)kroeg.

De club is onderdeel van een landelijke stichting met meerdere Exstudiantes-verenigingen, met onder andere als doel het faciliteren van interstedelijke contacten.

Onze normen en waarden worden samengevat middels de volgende gedragscode:

 1. We hebben respect voor de andere verenigingsleden, het bestuur en overige vrijwilligers die op een of andere manier betrokken zijn bij de vereniging.
 2. Wij waarderen het vervullen  van een actieve rol binnen de vereniging en vinden het belangrijk dat de vereniging activiteiten naast het voetbal organiseert.
 3. Naast het voetbal hechten wij waarde aan het sociale aspect binnen de vereniging en willen we integreren binnen de vereniging.
 4. Wij vinden het leuk om de andere teams te leren kennen en gaan daarvoor ook graag naar de stamkroeg.
 5. Wij zijn sportieve mensen, onder andere qua gedrag op het veld, zowel bij winst als bij (eventueel) verlies.
 6. Wij helpen andere teams uit de brand bij gebrek aan spelers.
 7. Wij hebben respect voor onze vereniging, medespelers, tegenstanders en de scheidsrechter.
 8. Wij tonen waardering en respect voor de scheidsrechter en zijn beslissingen.
 9. Wij respecteren andermans eigendommen.
 10. Wij gaan netjes om met de beschikbare hal, faciliteiten en geleverde diensten door beheerders.
 11. Wij gaan netjes om met de beschikbare kleding, tassen en ballen en andere faciliteiten beschikbaar gesteld door de vereniging.
 12. Wij dragen zorg voor een nette en opgeruimde zaal na de training en/of laatste wedstrijd van de vereniging in de speelhaal.
 13. Discriminatie, intimidatie en agressief gedrag horen niet thuis binnen onze vereniging en worden niet getolereerd.

Teamsponsoren