Overige documenten

Op deze pagina staan interne documenten zoals de vergaderstukken voor ALV’s.

ALV 2023

Notulen ALV 2023

Agenda ALV 2023

Bijlage 1. Notulen ALV september 2022

Bijlage 2. Secretarieel jaarverslag 2022-2023

Bijlage 3. Evaluatie bestuursjaar 2022-2023

Bijlage 4. Eindafrekening 2022-2023

Bijlage 5. Balans per 30-6-2023

Bijlage 6. Decharge oud bestuur

Bijlage 7. Speerpunten 2023-2024

Bijlage 9. Toelichting begroting 2023-2024

Bijlage 10. Verslag kascommissie

ALV 2022

Notulen ALV 2022

Agenda ALV 2022

Bijlage 1. Notulen ALV september 2021.

Bijlage 2. Actiepuntenlijst nav ALV september 2021

Bijlage 3. Secretarieel jaarverslag 2021-2022

Bijlage 4. Evaluatie bestuursjaar 2021-2022

Bijlage 5. Eindafrekening 2021 – 2022

Bijlage 6. Balans per 30-6-2022

Bijlage 7. Decharge oud bestuur en installeren nieuw bestuur

Bijlage 8. Commissies Exstudiantes 2022 – 2023

Bijlage 9. Speerpunten seizoen 2022 – 2023

Bijlage 10. Begroting 2022 – 2023

Bijlage 11. Toelichting begroting 2022 – 2023

Bijlage 12. Verslag kascommissie

Bijlage 13. Ingekomen stuk – Brandbrief Bert Tinge

ALV 2021

Agenda ALV 2021

Bijlage 1. Notulen ALV september 2020

Bijlage 2. Actiepuntenlijst nav ALV september 2020

Bijlage 3. Secretarieel jaarverslag 2020-2021

Bijlage 4. Evaluatie bestuursjaar 2020-2021

Bijlage 5. Eindafrekening 2020-2021

Bijlage 6. Balans per 30-6-2021

Bijlage 7. Toelichting eindafrekening 2020-2021 en balans per 30-6-2021

Bijlage 8. Voorstel alternatief plan sponsoring A.S. Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen

Bijlage 9. Decharge oud bestuur en installeren nieuw bestuur

Bjilage 10. Commissies Exstudiantes 2021-2022

Bijlage 11. Speerpunten seizoen 2021-2022

Bijlage 12. Begroting 2021-2022

Bijlage 13. Toelichting begroting 2021-2022

Bijlage 14. Verslag kascommissie

ALV 2020

Notulen ALV 2020

Agenda ALV 2020-2021

Bijlage 1 Notulen ALV 2019-2020

Bijlage 2 Actielijst naar aanleiding van ALV 2019

Bijlage 3 Secretarieel Jaarverslag 2019-2020

Bijlage 4 Evaluatie bestuursjaar 2019-2020

Bijlage 5 Eindafrekening 2019-2020

Bijlage 6 Balans per 30-06-2020

Bijlage 7 Decharge oud bestuur en installeren nieuw bestuur

Bijlage 8 Commissies seizoen 2020-2021

Bijlage 9 Speerpunten seizoen 2020-2021

Bijlage 10 Begroting seizoen 2020-2021

Bijlage 11 Voorstel wijziging Huishoudelijk Regelement, samenvatting

Bijlage 12 Voorstel wijziging Huishoudelijk Regelement, volledig HR

Bijlage 13 Toelichting Eindafrekening 2019-2020

Bijlage 14 Toelichting begroting 2020-2021

Bijlage 15 Verslag kascommissie

ALV 2019

Agenda ALV 2019-2020

Bijlage 1 Notulen ALV 2018-2019

Bijlage 2 N.A.V ALV 2018

Bijlage 3 Secretarieel Jaarverslag 2018-2019

Bijlage 4 Evaluatie bestuursjaar 2018-2019

Bijlage 5 Eindafrekening 2018-2019

Bijlage 6 Balans per 30-06-2019

Bijlage 7 Decharge oud bestuur en installeren nieuw bestuur

Bijlage 8 Commissies seizoen 2019-2020

Bijlage 9 Speerpunten seizoen 2019-2020

Bijlage 10 Begroting seizoen 2019-2020

Bijlage 11 Toelichting Eindafrekening 2018-2019

Bijlage 12 Toelichting begroting 2019-2020

Bijlage 13 Verlag kascommissie

Bijlage 14 Aangepaste versie speerpunten seizoen 2019-2020

Bijlage 15 Aangepaste versie begroting seizoen 2019-2020

Bijlage 16 Toelichting aangepaste begroting

Overige bestanden seizoen 2018-2019

Kwalitatieve uitwerking ledenonderzoek Exstudiantes voorjaar 2019

Samenvatting ledenonderzoek Exstudiantes voorjaar 2019

Gedragscode Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen

ALV 2018

Agenda ALV A.S. Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen 2018-2019

Bijlage 1 Notulen ALV 2017 A.S. Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen

Bijlage 2 N.A.V. ALV 2017

Bijlage 3 Secretarieel Jaarverslag 2017-2018

Bijlage 4 Evaluatie Bestuursjaar 2017-2018

Bijlage 5 Eindafrekening 2017-2018

Bijlage 6 Balans per 30-06-2018

Bijlage 7 Decharge oud bestuur en installeren nieuw bestuur

Bijlage 8 Commissies Exstudiantes Seizoen 2018-2019

Bijlage 9 Speerpunten seizoen 2018-2019

Bijlage 10 Begroting 2018-2019

Bijlage 11 Toelichting Eindafrekening 2017-2018

Bijlage 12 Verslag kascommissie Exstudiantes 2017-2018

Notulen ALV 2018

ALV 2017

Agenda ALV A.S. Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen 2017-2018

Bijlage-1.-Notulen-ALV-2016-AS-Exstudiantes-Zaalvoetbal-Groningen

Bijlage 2. N.A.V. ALV 2016

Bijlage- 3. Secretarieel jaarverslag 2016-2017

Bijlage 4. Evaluatie bestuursjaar 2016-2017

Bijlage 5. Eindafrekening 2016-2017

Bijlage 6. Balans per 30-6-2017

Bijlage 7. Decharge oud bestuur en installeren nieuw bestuur

Bijlage 8. Commissies Exstudiantes seizoen 2017-2018

Bijlage 9. Speerpunten seizoen 2017-2018

Bijlage 10. Begroting 2017-2018

Toelichting eindafrekening 2016-2017 en begroting 2017-2018

Verslag kascommissie Exstudiantes seizoen 2016-2017

ALV 2016

Agenda ALV 2016

Bijlage 1. Voorlopige notulen ALV A.S. Exstudiantes Groningen 27 augustus 2015

Bijlage 2. N.A.V. voorlopige notulen ALV 27 augustus 2015

Bijlage 3. Secretarieel Jaarverslag seizoen 2016-2017

bijlage-4-evaluatie-bestuursjaar-2015-2016

Bijlage 5. Eindafrekening 2015-2016

Bijlage 6. Balans per 30-6-2016

Bijlage 7. Decharge oud bestuur en installeren nieuw bestuur ALV 2016

Bijlage 8. Bedanken en instellen commissies Exstudiantes

Bijlage 9. Speerpunten seizoen 2016-2017

Bijlage 10. Begroting 2016-2017

toelichting-eindafrekening-2015-2016-en-begroting-2016-2017

ALV 2015

Agenda ALV 2015

Bijlage 1. Voorlopige notulen ALV A.S. Exstudiantes Groningen 17 september 2014

Bijlage 2. N.A.V. notulen 17 september 2014

Bijlage 3. Secretarieel_jaarverslag 2014-2015

Bijlage 4. Evaluatie seizoen 2014 – 2015

Bijlage 5. Eindafrekening 2014-2015 Exstudiantes

Bijlage 6. Balans per 30-6-2015 Exstudiantes

Bijlage 7. Decharge oud bestuur en installeren nieuw bestuur ALV 2015

Bijlage 8. Begroting 2015-2016 Exstudiantes

Bijlage 9. Speerpunten seizoen 2015-2016

Bijlage 10. Bedanken en instellen commissies

Toelichting afrekening 2014-2015 en begroting 2015-2016

ALV 2014

Agenda ALV 2014

Bijlage 2 N.A.V. bij notulen Algemene Leden Vergadering 18 september 2013

Bijlage 3 Secretarieel_jaarverslag 2013_2014

Bijlage 4 Evaluatie Speerpunten 2013-2014

Bijlage 5 Eindafrekening 2013-2014

Bijlage 6 Toelichting afrekening 2013-2014 en begroting 2014-2015

Bijlage 7 Speerpunten bestuur seizoen 2014-2015

Bijlage 8 Commissies

Bijlage 9 Begroting 2014-2015

Notulen ALV A.S. Exstudiantes 18 september 2013


ALV 2013

Agenda ALV 18 september 2013

Bijlage 1 Notulen ALV A.S. Exstudiantes 26 september 2012

Bijlage 2 NAV’s bij notulen ALV september 2012

Bijlage 3 Secretarieel jaarverslag 2012-2013

Bijlage 4 Evaluatie bestuursjaar

Bijlage 5 Afrekening begroting balans

Bijlage 6 Toelichting afrekening 2012-2013

Bijlage 7 Speerpunten 2013-2014

Bijlage 8 Commissies

Teamsponsoren