Home > Statuten en HR

Statuten en HR

Op deze pagina zijn zowel de originele Statuten, als het meest recente Huishoudelijk Reglement te vinden.

Statuten

Huishoudelijk Reglement, zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 24/09/2020

Teamsponsoren