Statuten en HR

Op deze pagina zijn zowel de originele Statuten, als het meest recente Huishoudelijk Reglement te vinden.

Statuten

Huishoudelijk Reglement, zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 24/09/2020

Teamsponsoren